Alzheimer | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Alzheimer

  • นักวิจัยจากสหรัฐฯ ดึงปัญญาประดิษฐ์ต่อกร “อัลไซเมอร์”

    เป็นไปได้ว่า "ปัญญาประดิษฐ์" ที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวัน อาจกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อกรกับโรคอัลไซเมอร์ได้ก่อนที่อาการของโรคจะสำแดงออกมาแล้ว หลังมีนักวิจัยออกมาเผยถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์คาดการณ์การเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ล่วงหน้านานถึง 6 ปี โดยนักวิจัยเจ้าของผลงานี้คือ แจ โฮ ซอน (Jae Ho Sohn) นักวิจัยจากภาควิชารังสีวิทยาและชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา