Consumer Trends | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Consumer Trends

  • 10 แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ปี 2562

    บริษัท อีริคสัน เผยรายงานจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสำรวจผู้บริโภคฉบับที่ 8: แนวโน้มพฤติกรรม 10 อย่างของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ปี 2562 คาดการณ์ตัวเลขผู้ใช้งานเทคโนโลยีใหม่เร็วขึ้นถึง 34 ล้านรายทั่วโลก