digitalized | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: digitalized

  • ไอดีซีคาดไอทีของไทยปี 2565 จะเติบโต 61% ของจีดีพี

    ไอดีซีเปิดเผยการคาดการณ์อุตสาหกรรมทางด้านไอทีในประเทศไทย ภายในปี 2565 จะเติบโตเป็น 61% ของจีดีพีทั้งประเทศ ซึ่งเกิดจากการผลักดันให้มีการใช้จ่ายด้านไอทีประมาณ 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ