Distance Assistance | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Distance Assistance

  • อเมซอนใช้ AR พัฒนาเทคโนฯ Social Distancing

    เป็นเรื่องยากที่จะรู้ได้ชัดเจนว่าใกล้แค่ไหนที่ไม่ถือว่าละเมิดกฎเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างไรก็ตามอเมซอนได้ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคนงานในคลังสินค้าด้วยการใช้วงกลมสีแดงและสีเขียว