EEC | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: EEC

  • NIA เซ็นเอ็มโอยู บ.จีน ร่วมขับเคลื่อนสตาร์ทอัพในอีอีซี

    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันวิทยสิริเมธี ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนา EEC Startup Hub ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท Tus-Holdings ของสาธารณรัฐประชาชนจีน