Feedback 180 | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Feedback 180

  • Feedback 180 กับการตอบโจทย์ “Gov Tech”

    เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) กำลังเข้ามามีบทบาทในการเข้ามาแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับเอกชน ชุมชนเมือง ประเทศ มากขึ้นเป็นลำดับ และถูกจับตามองว่า จะเป็นจิ๊กซอว์ที่จะเข้าไปเปลี่ยนระบบการให้บริการภาครัฐอย่างสิ้นเชิง