FoodTech | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: FoodTech

  • เมื่อ “สิงคโปร์” ประกาศว่าจะเป็นฮับด้าน AgriTech & FoodTech ของเอเชีย

    แม้จะเป็นประเทศที่มีข้อจำกัดด้านเกษตรกรรมพอสมควร แต่สิงคโปร์กลับได้รับความสนใจจากสตาร์ทอัพด้าน AgriTech ทั่วโลก และเมื่อปลายปีที่ผ่านมา สิงคโปร์ก็ได้จัดงาน “Rethink Agri-Food Singapore Innovation Week”

  • NIA จับมือไทยยูเนี่ยน-ม.มหิดล ตั้ง SPACE-F เร่ง FoodTech

    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล ปั้น 'SPACE-F' โปรแกรมบ่มเพาะ-เร่งโต ดีปเทคสตาร์ทอัพสายอาหาร เสริมแกร่งด้วยนวัตกรรม หนุนอุตสาหกรรมอาหาร 500,000 ล้านบาท