Gov Tech | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Gov Tech

  • Feedback 180 กับการตอบโจทย์ “Gov Tech”

    เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) กำลังเข้ามามีบทบาทในการเข้ามาแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับเอกชน ชุมชนเมือง ประเทศ มากขึ้นเป็นลำดับ และถูกจับตามองว่า จะเป็นจิ๊กซอว์ที่จะเข้าไปเปลี่ยนระบบการให้บริการภาครัฐอย่างสิ้นเชิง

  • [วิดิโอ] โอกาสสตาร์ทอัพไทยในตลาดภาครัฐ

    เปิดมุมมอง “ไผท ผดุงถิ่น” ผู้ก่อตั้ง BUILK สตาร์ทอัพไทย ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ฟรีเพื่อธุรกิจก่อสร้าง และอดีตนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ เกี่ยวกับโอกาสของสตาร์ทอัพไทยในตลาดภาครัฐ หรือ GovTech