Hong Kong | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Hong Kong

  • NIA จับมือฮ่องกง เตรียมเชื่อมฮับกรุงเทพฯ เชียงใหม่

    Startup Thailand เล็งจับมือฮ่องกง สร้างพันธมิตรเชื่อมโยงสตาร์ทอัพไทย การสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชุมสตาร์ทอัพในฮ่องกงนับเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยในอนาคต ฮ่องกงจะเป็น hub partner ที่มีความสำคัญคู่กับ Bangkok hub และ Chiang Mai hub และฮ่องกงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะพาสตาร์ทอัพไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้