INNOVATION | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: INNOVATION

 • กท.วิทย์ฯ นำ 13 ผลงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์บุกย่านวัยรุ่น สยามสแควร์ จุดประกายการนำคนรุ่นใหม่สู่ศตวรรษที่ 21

  ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ใน 4 ด้าน คือ วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง และวิทย์สู่ภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรรม (วทน.) เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

 • “Innovation Thailand” ปฏิบัติการสร้างแบรนด์ประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม

  ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม 2561 ที่ประเทศไทย ขยับขึ้นมาอันดับที่ 44 จาก 126 ประเทศ ก้าวกระโดดขึ้นมา 7 อันดับ จากปีที่แล้วอันดับที่ 51 และเป็นการเลื่อนอันดับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่  4 นับจากปี  2558-2561 

 • NIA งัดยุทธศาสตร์ “3I” ดันไทยเป็นฐานลงทุนสตาร์ทอัพ

  NIA รับลูกนโยบายรัฐ ดันไทยเป็นฐานการลงทุนสตาร์ทอัพโลกแห่งเอเชียในปี 2021 หวังสร้างแรงงานสมัยใหม่แตะ 50,000 ตำแหน่ง ชงนักรบเศรษฐกิจใหม่ สร้างส่วนแบ่งเศรษฐกิจไทย 5% ของจีดีพี

 • NIA นำทัพสตาร์ทอัพไทยเยือนสวีเดน ร่วมมือ-แลกเปลี่ยนพัฒนานวัตกรรมและสตาร์ทอัพ

  NIA นำทัพสตาร์ทอัพไทยเยือนสวีเดน ร่วมมือ-แลกเปลี่ยนพัฒนานวัตกรรมและสตาร์ทอัพ แถมยังมีแผนความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านทรัพยากรทางด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพระหว่างไทย-สวีเดน พร้อมยังสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของสวีเดน ผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้ การตีพิมพ์ การศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจและกฎหมายต่างๆ อีกด้วย

 • กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมจัด 2 งานใหญ่ ขับเคลื่อนไทยด้วยนวัตกรรม

  “ปลดล็อกข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ” ครั้งแรกกับสตาร์ทอัพแฟร์ เพื่อเบิกทางสตาร์ทอัพสู่เส้นทางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สร้างมิติใหม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางนวัตกรรมของภาครัฐ มุ่งพัฒนาการให้บริการประชาชน เพื่อยกระดับขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างให้เกิดการรับรู้และการยอมรับในระดับสากล ถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว

 • ครม. ปลดล็อกให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบดำเนินประสานหน่วยงาน หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบหลักการกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือที่เรียกกันว่า Bayh–Dole Act