Line ScaleUp | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Line ScaleUp

  • รู้จัก ‘LINE ScaleUp’ ช่องทางเข้าถึงลูกค้า 42 ล้านรายของสตาร์ทอัพไอเดียดี

    ในช่วงปลายไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแชทอย่าง LINE ดึงจุดเด่นในเรื่องของการมีฐานลูกค้ากว่า 42 ล้านรายในประเทศไทย มาเป็นจุดขายในการปั้นโครงการ LINE ScaleIp ขึ้นมาช่วยให้เหล่าสตาร์ทอัพที่มีไอเดียนอกจากได้รับเงินลงทุนแล้ว ยังมีโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้ด้วย