micro:bit | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: micro:bit

  • ไมโครซอฟท์จับมือสิริเวนเจอร์ส จัดแข่งขัน “Smart Living with micro:bit” หนุนเยาวชนใช้เทคโนโลยี

    บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือสิริเวนเจอร์ส ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา เพื่อร่วมการแข่งขัน "Smart Living with micro:bit" ครั้งแรกในประเทศไทย สนับสนุนเยาวชนให้สร้างสรรค์แนวคิดที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น