MOU | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: MOU

  • NIA เซ็นเอ็มโอยู บ.จีน ร่วมขับเคลื่อนสตาร์ทอัพในอีอีซี

    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันวิทยสิริเมธี ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนา EEC Startup Hub ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท Tus-Holdings ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

  • หัวเว่ยเซ็น MOU กับรัฐบาลไทย ร่วมมืองานวิจัยนวัตกรรม และประกาศลงทุน 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐในภูมิภาค

    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน “หัวเว่ย เอเชีย-แปซิฟิก อินโนเวชั่น เดย์ (Huawei Asia-Pacific Innovation Day 2018)” ครั้งที่ 4

  • TCEB จับมือ NIA ยกระดับไมซ์ โชว์นวัตกรรมไทย ไกลไปทั่วโลก

    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช. หรือ NIA) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน. หรือ TCEB) และเพื่อส่งเสริมและยกระดับระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ภายในงาน Startup Thailand 2018