Science and Technology Ministry | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Science and Technology Ministry

  • กท.วิทย์ฯ ตั้งเป้า ตลาดรัฐสร้างรายได้ 30,000 ล้านให้สตาร์ทอัพไทยใน 3 ปี

    จบไปอย่างสมบูรณ์กับงานสตาร์ทอัพแฟร์ “Government Procurement Transformation” ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ซึ่งเป็นความพยายามสานต่อนโยบายของภาครัฐที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ "นักรบในเศรษฐกิจใหม่” ให้รวดเร็วมากขึ้น โดยการสร้างตลาด “ภาครัฐ” เป็นกลจักรการเร่งโต และดึงนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพที่เข้ามาตอบโจทย์การปฏิรูปภาคราชการ พร้อมๆ กับปลดล็อกข้อจำกัด ทะลายพันธนาการการจัดซื้อแบบเดิมๆ

  • จับตาสตาร์ทอัพ – เอสเอ็มอีอีสาน โตตามนโยบาย 4.0

    จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ถึงวันนี้ เริ่มปรากฏภาพการเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สามารถสร้างงานและประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในจังหวัดเช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น และมหาสารคาม ที่ล่าสุดพบว่ามีการเติบโตของเครือข่ายเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพอย่างเข้มแข็ง