SMEs | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: SMEs

  • จับตาสตาร์ทอัพ – เอสเอ็มอีอีสาน โตตามนโยบาย 4.0

    จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ถึงวันนี้ เริ่มปรากฏภาพการเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สามารถสร้างงานและประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในจังหวัดเช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น และมหาสารคาม ที่ล่าสุดพบว่ามีการเติบโตของเครือข่ายเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพอย่างเข้มแข็ง