StormBreaker Venture | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: StormBreaker Venture

  • แอคเซเลอเรเตอร์การศึกษารายแรกในภูมิภาค

    Disrupt University และพันธมิตรเปิดตัว StormBreaker Venture โครงการแอคเซเลอเรเตอร์ด้านการศึกษาแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของคนไทย 1 ล้านคน ภายในปี 2020 และปฏิวัติการศึกษาไทยให้ก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยี