Supreme Court | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Supreme Court

  • คดีแอปสโตร์เสี่ยงถูกควบคุมราคา ทำหุ้นแอปเปิลร่วงหนัก

    ศาลสูงสุดสหรัฐ มีแนวโน้มว่าจะเห็นด้วยกับผู้บริโภคที่ร้องเรียนแอปเปิลว่ามีการผูกขาด และทำให้ราคาแอปพลิเคชันในแอปสโตร์มีราคาสูงเกินไป โดยหากเป็นเช่นนั้นจริง นี่จะเป็นคดีที่ทำให้อำนาจศาลก้าวลงมาดิสรัปต์ตลาดกลางสำหรับขายซอฟต์แวร์ของแอปเปิล รวมถึงอาจทำให้บริษัทต้องสูญเงินนับล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจ่ายค่าปรับด้วย