Systems | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Systems

  • 2562 ปีที่ Geospatial Technology จะโตเป็นดอกเห็ด

    เข้าสู่ปี 2562 ปฏิเสธไม่ได้ว่า เราอยู่ในโลกที่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนมากขึ้นเรื่อยๆ และหากสังเกตให้ดีจะพบว่า เครื่องมือสำคัญอย่างแอปพลิเคชันต่างๆ บนสมาร์ทโฟนนั้น จะเริ่มเรียกร้องขอเข้าถึงที่อยู่ของตัวเครื่องมากขึ้น แลกกับการให้บริการที่ (เขาเชื่อว่า) จะดียิ่งขึ้นตามไปด้วย