Tech Trends: Women | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Tech Trends: Women

  • หญิงไทยหนุนอินเทอร์เน็ตเพื่อสตรี ลดคุกคามทางเพศ

    เทเลนอร์กรุ๊ปเผยผลสำรวจล่าสุด เป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปนิสัยและค่านิยมต่อการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงในวัยทำงาน การสำรวจ “Tech Trends: Women” พบว่า ผู้หญิงใช้โทรศัพท์เพื่อความบันเทิงส่วนตัวเป็นหลัก ไม่ใช้ในการทำงาน