ททท.ฉลอง 59 ปีผ่านฉลุยมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมเอ็นไอเอร่วมเปิด HackaTravel ส่งเสริมสตาร์ทอัพ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครบรอบ 59 ปี พร้อมรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) จาก BSI Group (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจประเมินและออกใบรับรองมาตรฐานสากล และ บริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องด้านสารสนเทศของ ททท.

ทั้งนี้ ISO 27001 : 2013 ดังกล่าว เป็นการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติการและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายหลัก (การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายหลักภายในห้อง Data Center ซึ่งเป็นการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเครือข่ายและการดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง) และการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email Service) สำหรับ ททท. สำนักงานใหญ่ จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI : British Standards Institution)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของ ททท.คือเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน ด้วยการทำการตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยนำเสนอคุณค่าของการท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยแคมเปญ amazing ไทยเท่ สำหรับตลาดในประเทศ และแคมเปญ Amazing Thailand “Open to the New Shades” สำหรับตลาดต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน ททท. ได้เปิดโครงการ HackaTravel ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมใหม่ ๆ ในกลุ่มสตาร์ทอัพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกล่าวว่า TravelTech เป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ ที่ต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อเป็นหมากตัวสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เอ็นไอเอ ได้ร่วมกับ ททท.ในการสนับสนุน HackaTravel ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ให้รุ้จักการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น

โดยเอ็นไอเอ จะร่วมกับททท.ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้