ทีเซล ปั้นสตาร์ทอัพป้อนการแพทย์และสุขภาพ ดันไทยเป็นเมดิคอลฮับของเอเชีย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) เปิดเวที “THAILAND LIFE SCIENCES STARTUP 2018”

ปั้นสตาร์ทอัพดาวรุ่งตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแสดงศักยภาพความสามารถของนักพัฒนาไทยสู่เวทีสากลในอนาคต ดันไทยเป็นเมดิคอลฮับในภูมิภาคเอเชีย

ดร.พัชราภรณ์ วงษา รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน เปิดเผยว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ได้เริ่มดำเนินโครงการในการสนับสนุนและส่งเสริม Startup ตั้งแต่ปี 2560 เริ่มต้นจากโครงการ “Mini Life Sciences Mentorship Program” โดยมีสตาร์ทอัพสมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับการตอบรับอย่างมาก และได้ขยายแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องมาเป็น “TCELS Life Sciences and MedTech Acceleration Program” โดยมีความร่วมมือจากพันธมิตรภาคธุรกิจและการเงิน ในการบ่มเพาะ พัฒนาระบบ และการร่วมลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ

Startup-TCELS_01TCELS ผนึกความร่วมมือกับ MassChallenge สหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจแก่บริษัทต่างๆ ที่มีนวัตกรรมให้สามารถก้าวสู่เวทีระดับโลก จัดโครงการ Mentor and Startup Bootcamp เพื่อสร้างเครือข่าย Mentor ด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมปั้นสตาร์ทอัพดาวรุ่งในการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการเปิดรับสมัครช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา และทำการคัดเลือกทีม Startup จากทั้งหมด 42 ทีม และคัดเลือกสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพเพียง 20 ทีมเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจ พร้อมเข้า Pitching คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน 10 ทีม เพื่อรับการสนับสนุน Seed Funding ทีมละ 200,000 บาท และอีก 7 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับสิทธิ์การอบรมเชิงลึกเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศจาก MassChallenge

Miss Brittany McDonough, Director of Global Partnerships, MassChallenge ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและมีเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ดำเนินโครงการความร่วมมือการพัฒนา Mentor และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีฐานเทคโนโลยีที่มีความพร้อมและศักยภาพสูง เพื่อเข้าสู่ธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ในโครงการดังกล่าวกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่ง คือการเฟ้นหาทีมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทางด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนทุนให้เปล่าในรูปแบบ Seed fund จึงมีความสำคัญสูงเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือสตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้ และการคัดเลือกในลักษณะการประกวดจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดความตื่นตัวและสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

Startup-TCELS_02