ทีม 4All หนึ่งในตัวแทนประเทศไทยจากโครงการ Hult Prize at Thammasat ร่วมนำเสนอโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมในเวทีแข่งขันระดับนานาชาติ

ฤดูการแข่งขัน Hult Prize Regional Round หรือการประกวดไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมระดับภูมิภาคเอเชีย ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการสร้างโมเดลธุรกิจ Startup ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม สามารถสร้างกำไรและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง กับโจทย์การแข่งขันในหัวข้อ “Developing an Idea to Provide Meaningful Jobs to 10 Million Young People within the Next Decade” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่จะช่วยแก้ปัญหาด้าน Youth and Unemployment โดยการแข่งขันในปีนี้มีทั้งทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Hult Prize at Chula) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Hult Prize at Thammasat) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขัน

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วยทีม 4All ทีมชนะเลิศจาก Hult Prize at Thammasat ตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขันกับผลงานธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม ด้วย Platform สร้างโอกาสในการจ้างงานให้เยาวชนที่เคยกระทำความผิดผ่านการทำงานร่วมกับศูนย์ฝึกเยาวชนเพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติมจากการฝึกทักษะด้านอาชีพที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างเยาวชนที่พ้นโทษกับนายจ้างในอุตสาหกรรม SME และการบริการและยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เป็นนักสร้างนวัตกรรมและเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองอีกด้วย ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2562 ณ Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MaGIC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยทีม 4All ได้นำเสนอผลงานและโมเดลธุรกิจ Startup ร่วมกับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันว่า 61 ทีมจากนานาประเทศ และทีมที่คว้าชัยการแข่งขันในครั้งนี้คือทีม AgriLab จากสาธารณรัฐกาน่า กับผลงาน Platform พัฒนาระบบการจัดการด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาทักษะของเยาวชนเพื่อให้เกิดการจ้างงานดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีอีก Highlight สำคัญที่สะท้อนความสามารถของเด็กไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในเวทีโลก โดยในโอกาสนี้นางสาวจิรสุตา บุญเจือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ในฐานะ Campus Director ได้รับคัดเลือกให้เป็น Top 20 Campus Director ของ Hult Prize ปี 2019 จากความทุ่มเทในการดำเนินโครงการ Hult Prize ในระดับ Campus ของธรรมศาสตร์จนบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา Startup Ecosystem ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม และได้มีโอกาสขึ้นเวทีแชร์มุมมองและถ่ายทอดประสบการณ์ภายในงานอีกด้วย

ArrowArrow
Slider