กสทช. ชี้พนันออนไลน์ ไม่เกี่ยวแอปฯ“ไทยชนะ”แนะตั้งค่าไอโฟนลดสแปม

กสทช. ประชุมหารือ 5 ค่ายมือถือพร้อมแอปเปิล สิงคโปร์ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เร่งหาทางแก้ปัญหา สแปมพนันออนไลน์รบกวนผู้ใช้ไอโฟน  ยัน ไม่เกี่ยวกับแอปฯ “ไทยชนะ” พร้อมแนะแนวทางตั้งค่าไอโฟนลดสแปม

สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยหลังประชุม 5 ค่ายมือถือ AIS TRUE DTAC CAT และ TOT พร้อมตัวแทนจากแอปเปิล สิงคโปร์ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ถึงแนวทางแก้ไขปัญหา สแปมพนันออนไลน์รบกวนประชาชนช่วงหลายวันที่ผ่านมา พบว่า เป็น iMessage ไม่ใช่เอสเอ็มเอส จากผู้ให้บริการมือถือทั้ง 5 ค่ายไม่สามารถตรวจสอบต้นทางและปลายทางได้ ทั้งยังไม่สามารถเห็นเนื้อหาในข้อความที่ส่งได้

ข้อมูลจากการประชุมหารือดังกล่าวและจากข้อมูลในการประชุมทั้ง 2 วัน สามารถสรุปได้ว่า สแปมเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์ดังกล่าวไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันไทยชนะของรัฐบาล

ผู้แทนแอปเปิล สิงคโปร์ ได้ให้ข้อมูลว่า แนวทางที่ดีที่สุดที่จะป้องกันกรณีนี้ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลจะต้องตั้งค่าฟิลเตอร์ป้องกัน iMessage จากผู้ส่งที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลไม่ได้บันทึกในรายชื่อติดต่อ (Filter Unknown Senders) และหากได้รับข้อความที่เป็นสแปมให้กดรายงานสแปม iMessage ไปยังแอปเปิลซึ่งแอปเปิลจะบล็อกข้อความดังกล่าวนั้น

ขณะเดียวกันก็ให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลบล็อกผู้ส่ง iMessage นั้นรวมถึงอย่ากดลิงค์ หรือกดเปิดไฟล์ใดๆ ที่อยู่ในข้อความดังกล่าวเด็ดขาด ขณะเดียวกันแอปเปิลยังบอกว่า แอปเปิลยังมีระบบจัดการกับของความที่เป็นสแปมอยู่แล้วที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

กสทช. ได้ขอความร่วมมือให้แอปเปิลดำเนินการเกี่ยวกับกรณีนี้เป็นพิเศษเนื่องจากประเทศไทยมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลเป็นจำนวนมาก ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประการแรก ให้ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันสแปมจาก iMessage ผ่านสื่อและช่องทางของแอปเปิลให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลในไทย

ทั้งให้เร่งดำเนินการบล็อกหรือจัดการกับสแปมผ่านที่ได้รับการรายงานสแปม iMessage โดยเร็วและ 3.ขอให้ทางแอปเปิล ปรับปรุงระบบจัดการสแปมของ iMessage ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยังขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการทั้งห้าค่าย  ช่วยประชาสัมพันธ์แนวทางในการป้องกันสแปมที่จะเข้ามายัง iMessage ให้กับลูกค้าของตนเองได้ทราบ

กสทช. ได้ขอให้ทางแอปเปิลทำการตรวจสอบเหตุที่เกิดขึ้นในไทยและรายงานในการประชุมครั้งต่อไป