ไทย-ชิลี ร่วมมือหนุนพัฒนาสตาร์ทอัพ

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สมาคม Venture Capital ของไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยือนประเทศชิลี เพื่อศึกษางาน startup ecosystem ของชิลี แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในด้านสตาร์ทอัพระหว่างทั้งสองประเทศ โดยหน่วยงานของชิลี ได้แก่ กระทรวงเศรษฐกิจ, Chilean Production Development Agency (CORFO), Startup Chile, Laboratorio de Gobierno, UC Innovation Centre, IncubaUC, Valparaiso Reginal และ Chamber of Commerce

การเดินทางในครั้งนี้ NIA และ CORFO ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือและเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของทั้งสองประเทศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพผ่านการสนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาสตาร์ทอัพ ขณะเดียวกัน NIA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ฝ่ายร่วมกับ Pontifical Catholica University of Chile

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านนิเวศสตาร์ทอัพในระดับเมืองของซานติอาโกและกรุงเทพฯ เพิ่อพัฒนานิเวศสตาร์ทอัพผ่านปัจจัยหลัก 8 ด้าน ได้แก่ เงินทุน การเข้าถึงตลาด การเชื่อมโยงกับโลก คนเก่งด้านเทคนิค ประสบการณ์ของสตาร์ทอัพ การเป็นแหล่งดึงดูดทรัพยากร ความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ รวมทั้งยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ

นับเป็นการเปิดทางสู่ความร่วมมือด้านสตาร์ทอัพและนวัตกรรมระหว่างไทยกับภูมิภาคอเมริกาใต้ และเปิดตลาดใหม่ให้กับสตาร์ทอัพของไทยในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ

นางศรีการนต์ พลมณี เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงซานติอาโก ประเทศชิลี กล่าวว่านโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทยมุ่งหวังการพัฒนาประเทศสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ด้วยการผลิตและการบริการที่มีฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาลได้เอื้ออำนวยนักลงทุนต่างชาติผ่านสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการออก “สมาร์ทวีซ่า” ให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทสตาร์ทอัพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ส่งเสริมการพัฒนาสตาร์ทอัพผ่านการทำงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับภูมิภาคละตินอเมริกา ชิลีเป็นประเทศที่มีศักยภาพและความโดดเด่นมากประเทศหนึ่ง ซึ่งชิลียังได้เข้าร่วมงานสตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ  ประเทศไทย ในงาน Startup Thailand 2018 ที่ผ่านมา จึงเป็นที่คาดหวังว่าความร่วมมือระหว่างไทยและชิลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสตาร์ทอัพจะทำให้เกิดความเข้าใจศักยภาพที่ลึกซึ้ง และเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศให้สามารถทำงานร่วมกันและสร้างความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวว่า NIA ได้รับมอบหมายให้สร้างและพัฒนาระบบนวัตกรรมของชาติ ซึ่งในปีนี้จะเป็นปีที่ 10 ของสำนักงานที่ได้ทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและความสามารถของผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่ง NIA ได้สร้างยุทธศาสตร์นวัตกรรม 10 ปี (2020-2030) สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

previous arrow
next arrow
Slider