“The Internship 2019” โอกาสพิเศษโปรแกรมฝึกงานที่จะได้เข้าไปสร้างประสบการณ์กับบริษัท Startup ชั้นนำของประเทศ!

NIA ร่วมสนับสนุน The Internship โปรแกรมฝึกงานแห่งแรกที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เพิ่มประสบการณ์ผ่านการทำงานจริงกับบริษัท Startup ชั้นนำของประเทศ พร้อมทั้งได้เรียนรู้หัวใจหลักของการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการทำงานตามตำแหน่งงานที่ตนเองถนัด ทั้ง Developer, Designer หรือ Business

สิ่งที่ทำให้ The Internship ต่างจากโปรแกรมการฝึกงานอื่น ๆ คือ The Internship เป็นโครงการที่ผู้สมัครจะได้ทำการออกแบบจริง เขียนโปรแกรมจริง ซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน ได้ฝึกความอดทน ความมั่นใจ ได้รับวิสัยทัศน์จากโลกของการทำงานจริง มีการได้รับโจทย์ที่ Startup จะต้องเจอระหว่างการทำงาน เพื่อนำไปประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมีผู้ให้คำแนะนำที่เป็น Mentor จากบริษัท Startup ชั้นนำของประเทศ

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทีมงาน ได้สานสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ต่างสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ อาจจะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานหรือกลายเป็น Business Partner ในอนาคต รวมทั้งได้ฝึกภาษา ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ทีมงาน รวมทั้งพาร์ทเนอร์ต่างชาติ ได้สร้างผลงานและเพิ่มโอกาสในการว่าจ้างเป็นพนักงานประจำให้กับตนเองอีกด้วย

รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2562 และเริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://theinternship.io/