ทรู อินคิวบ์ เปิดตัว “Startup Grand Prix” หนุนสตาร์ทอัพไทยบุกตปท.

บริษัททรู อินคิวบ์ เปิดตัวโครงการ “True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 5 – “Startup Grand Prix” สนับสนุนสตาร์ทอัพ 2-4.5 ล้านบาท พร้อมปัจจัยทางเทคโนโลยีและเผยแพร่ผ่านสื่อในเครือ

บริษัท ทรู อินคิวบ์ ในเครือบริษัททรู คอร์ปอเรชั่นเปิดตัวโครงการ “True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 5 – “Startup Grand Prix” ส่งเสริมสตาร์ทอัพที่ต้องการขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าในระดับภูมิภาค โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและมีสินค้าและบริการแล้ว หรือสินค้าต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริง (Functioning Prototype) ที่กำลังให้บริการอยู่ในตลาดในปัจจุบันและกำลังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจ

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพนี้เสมือนแรงเสริมช่วยผลักดันให้สตาร์ทอัพโตขึ้นผ่านการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด กับทีมงานของกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเพื่อขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าในระดับภูมิภาค โดยหลักสูตรบ่มเพาะสตาร์ทอัพ 3 เดือนในครั้งนี้ มอบโอกาสในการที่สตาร์ทอัพจะได้รับเงินลงทุนเป็นจำนวน 2 ล้านบาท สูงสุด 4.5 ล้านบาท รวมถึงได้รับการสนับสนุนทางด้านสื่อในเครือมูลค่า 1 ล้านบาท/ทีม รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเช่น cloud service นอกจากนี้สตาร์ทอัพยังจะได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนระดับโลก ผ่านเครือข่ายของบริษัททรู ในวัน Synergy Day และโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของ ทรู ดิจิทัลพาร์ค และสถานที่ทำงานฟรีเป็นเวลาอีก 1 ปี

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะให้สตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากโอกาสในการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มทรูและบริษัทในเครือในระดับภูมิภาค  เพื่อลงทุนในสตาร์ทอัพไทยและให้การสนับสนุนในด้านการตลาด มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศสตาร์ทอัพในประเทศไทยอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์แบบ 4-Win Relationship (ประเทศชาติ-สตาร์ทอัพ-นักลงทุน-กล่มทรูและบริษัทในเครือ) และเปิดโอกาสให้บริษัทสตาร์ทอัพได้รับความรู้และคำปรึกษาจากทั้งสามมุมมองคือ มุมมองในระดับบริษัทจำกัด (มหาชน) มุมมองระดับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในไทย และมุมมองในระดับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจจริง

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 10 มิถุนายน 2561 ผ่านเว็บไซต์ และ Facebook: True Incube ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 ทีม วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ งาน Techsauce Global Summit ผ่านเว็บไซต์และ Facebook: True Incube

และ Orientation Day วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ True Incube Space อาคาร Centerpoint of Siam Square ชั้น 4 Pitching รอบคัดเลือกผู้ชนะ 5 ทีม วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 และประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 ทีม วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์และ Facebook: True Incube

True Startup Grand Prix

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ www.trueincube.com