ม.หอการค้าจับมือซิสโก้ ปฏิรูปการศึกษา ขับเคลื่อนสู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ร่วมมือกับซิสโก้ ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาและวางรากฐานสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริดในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ติดตั้ง Cisco Webex Board ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างกันได้แบบไร้สายผ่านไวท์บอร์ด และใส่ความเห็นหรือคำอธิบายประกอบได้อย่างเรียลไทม์ รวมถึงสามารถจัดการประชุมผ่านวิดีโอและเสียง เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถประชุม สร้างคอนเทนต์ ติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนได้ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์อย่างไม่จำกัด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนักศึกษากว่า 18,000 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,000 คน ใน 10 คณะ และ 3 วิทยาลัย การติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครั้งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำของไทย นอกจากนี้เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ดิจิทัลที่ไม่สะดุดกับบุคลากร ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานไร้สายที่ปลอดภัย และ Cisco Connected Mobile Experience (CMX) โดยประกอบด้วยแอ็คเซสพอยต์ 800 เครื่อง รองรับการใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 15,000 อุปกรณ์ ช่วยจัดการทราฟิกอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้พัฒนาโมบายล์แอปฯ USpark สำหรับนักศึกษา ซึ่ง USpark ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในลักษณะที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น มหาวิทยาลัยจะส่งข้อความในเรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ รวมถึงหลักสูตรของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถใช้แอปฯ ดังกล่าวเพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น เนื้อหาหลักสูตร บทเรียน งานวิจัย และสามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ iPad  Cisco Webex ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับงานธุรการ เพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเรียนการสอน ตารางสอนสำหรับวิชาต่างๆ และจัดการระเบียนข้อมูลนักศึกษาจากส่วนกลางได้เป็นอย่างดี

นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์มีประสบการณ์การเรียนรู้ผสมผสานผ่านดิจิทัลและกายภาพอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายที่มีความเสถียรภาพของซิสโก้ รวมถึงแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ช่วยให้อาจารย์ นักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกันและแชร์ทรัพยากรกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด”

ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ติดตั้งโซลูชันการรักษาความปลอดภัยในการปกป้องอีเมล ป้องกันการบุกรุก และคุ้มครองระบบของมหาวิทยาลัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระบบป้องกันการบุกรุกเน็กซ์เจนของซิสโก้รองรับการตรวจสอบและการปกป้องที่ครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมดของทางมหาวิทยาลัย ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และลดการใช้แบนด์วิธได้อีกด้วย

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของซิสโก้ กล่าวว่า “สถาบันการศึกษาเริ่มตระหนักว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้การเรียนรู้เข้าถึงได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถเชื่อมต่อถึงกัน รองรับการทำงานเป็นกลุ่ม การเรียนการสอนทางออนไลน์ หรือการประชุมร่วมกันเฉพาะกิจตามความสะดวกของแต่ละคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม”