[วิดิโอ] จิตแพทย์ทางไกล หนุนบริการภาครัฐ

กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้ง OOCA

OOCA สตาร์ทอัพสายสุขภาพที่นำเทคโนโลยีมาช่วยบริการปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทางไกล ตอบโจทย์การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ หนึ่งใน Gov Tech ที่น่าสนใจ และได้มาร่วมงาน Government Transformation ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

OOCA สตาร์ทอัพสายสุขภาพที่นำเทคโนโลยีมาช่วยบริการปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทางไกล

กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้ง OOCAOOCA สตาร์ทอัพสายสุขภาพที่นำเทคโนโลยีมาช่วยบริการปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทางไกล ตอบโจทย์การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ หนึ่งใน Gov Tech ที่น่าสนใจ และได้มาร่วมงาน Government Transformation ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติSubscribe to our channel : http://bit.ly/2nQs9fdJoin our community : https://ecosystem.startupthailand.org/

Posted by Startup Thailand on Tuesday, November 13, 2018