[วีดิโอ] ไกลแค่ไหนก็ใกล้ขึ้นได้ ด้วยนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้หลายบริษัทออกนโยบายให้พนักงาน Work from Home กันมากขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้มีนักพัฒนารุ่นใหม่ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้เราทำงานที่บ้านกันง่ายขึ้น

  • Frog Digital Group
  • OneDee.ai