[วิดิโอ] บทสัมภาษณ์ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ถึงความสำเร็จของ Startup Thailand 2018

บทสัมภาษณ์ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถึงความสำเร็จของการจัดงาน Startup Thailand 2018: Endless Opportunities

Startup Thailand 2018

ความสำเร็จของงาน Startup Thailand 2018: Endless Opportunitiesโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Posted by Startup Thailand on Monday, 11 June 2018