ทีม Wallflower อีกหนึ่งตัวแทนประเทศไทยจากโครงการ Hult Prize at Thammasat ร่วมแข่งขันโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมในเวทีระดับนานาชาติ

ฤดูการแข่งขัน Hult Prize Regional Round หรือการประกวดไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมระดับภูมิภาคเอเชีย ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการสร้างโมเดลธุรกิจ Startup ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม สามารถสร้างกำไรและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง กับโจทย์การแข่งขันในหัวข้อ “Developing an Idea to Provide Meaningful Jobs to 10 Million Young People within the Next Decade” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่จะช่วยแก้ปัญหาด้าน Youth and Unemployment โดยการแข่งขันในปีนี้มีทั้งทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Hult Prize at Chula) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Hult Prize at Thammasat) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขัน

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วยทีม Wallflower ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจาก Hult Prize at Thammasat เดินทางเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอผลงานธุรกิจเพื่อสังคมกับผลงาน ‘Passion Pool’ แพลตฟอร์มออนไลน์สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนและกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกงาน ทำงานแบบ Part-time และการจ้างงาน โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ Big Data และAlgorithm ในการทำงาน และสร้างการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาออนไลน์และภาคเอกชนจากบริษัทที่เป็นหน่วยงานพันธมิตร ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2562 ณ Samsung Hall SM Aura กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

โดยทีม Wallflower ได้นำเสนอผลงานและโมเดลธุรกิจ Startup ร่วมกับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันว่า 36 ทีมจากนานาประเทศ และทีมที่คว้าชัยการแข่งขันในครั้งนี้คือทีม Loveina จาก New York University (NYU)-Abu Dhabi โดยงานนี้ถือเป็นอีกกิจกรรมที่ทำให้เด็กไทยได้พัฒนาความสามารถและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ และยังมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที่ช่วยเปิดประสบการณ์และพบปะกับนักศึกษาจากต่างประเทศที่ต่างก็มี Passion ในการทำธุรกิจ Startup ที่จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมได้จริงอีกด้วย

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider